010-8452326 info@it-bidz.nl
Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden it-BidZ

I Algemeen

it-BidZ De onderneming it-BidZ gevestigd te (3037 EB) Rotterdam aan de Bergweg 55 B, ingeschreven bij de KvK onder nr.: 61498661, btw nr: 154316805B02. it-BidZ bestaat uit een zoekmachine genaamd ZooK-it. De zoekmachine geeft resellers centraal inzicht in beschikbare voorraad en prijzen in het kanaal van hard- en software.

Reseller is een I(C)T bedrijf met een wederverkopende functie in de markt. Dit betekent dat zij hardware en software inkopen en dit vervolgens, met een marge, doorverkopen aan hun klanten.

Leverancier is een Distributeur, vendor, fabrikant of algemene Leverancier die producten verkoopt richting de Resellers in Nederland.

it-BidZ abonnement kan voor ZooK-it per maand of per jaar worden afgesloten.

Betaling en termijn Commissies worden aan het einde van de maand via een verzamelfactuur verstuurd. Een abonnement loopt altijd vanaf de eerste van de maand waarop de factuur ook verzonden wordt. Indien niet anders bepaald, dient de betaling van alle facturen zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien niet (tijdig of volledig) tot betaling van de toegezonden facturen overgegaan wordt, zal it-BidZ 14 dagen na factuurdatum de wettelijke rente in rekening brengen en behoudt zij zich het recht voor om 14 dagen na de eerste aanmaning buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. De renten en kosten worden berekend volgens de meest recente wetgeving.

Opzegging is voor het maandabonnement minimaal 5 werkdagen voor het einde van de maand. Voor een jaarabonnement is dit minimaal 1 maand voor het aflopen van het abonnement.

RESELLER

Aanvraag en activering profiel Er wordt alleen toegang gegeven tot de omgeving it-BidZ, waar de zoekmachine van ZooK-it staat. Na registratie wordt een account binnen 24 uren gecontroleerd en, bij tenminste bevestiging van wederverkopende positie in de markt, goedgekeurd.

No cure no pay De zoekmachine is vrij ter gebruik, no cure no pay. Er wordt alleen een commissie gevraagd wanneer reseller zelf aangeeft.

Weigering en verwijderen profiel it-BidZ behoudt ten alle tijde het recht om zonder opgaaf van reden en zonder enige aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen hiervan de toegang te weigeren aan Resellers en/of een account te deactiveren.

Misbruik van profiel Het is niet toegestaan dat de inloggegevens die worden verstrekt vanuit it-BidZ te delen met derden buiten de organisatie. Hiermee wordt tenminste bedoeld, met natuurlijke personen die niet op de loonlijst staan van de opgegeven Reseller waar de inloggegevens naar aanleiding van inschrijving zijn verstrekt dan wel met rechtspersonen anders dan de (dochter) onderneming van Reseller.

Zoekresultaten Dit zijn resultaten op basis van de zoekopdrachten van de reseller. Resultaten worden bepaald op basis van de opgegeven zoekopdracht in combinatie met de bestanden die aangeleverd worden door de leverancier. it-BidZ is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud, prijs en aantallen van het resultaat.

Producten en diensten it-BidZ levert zelf via zook-it.nl, platform of shop, geen producten of diensten die in de acties staan en/of hieraan gerelateerd zijn. it-BidZ voorziet slechts in het middel om met de juiste leverancier in contact te komen.

Uitkomst Bij de resultaten ziet de reseller niet, wie de leverancier is. Reseller moet op ‘leverancier informatie’ klikken om de leveranciers informatie te ontvangen.

Commissie Door het klikken op leverancier informatie wordt er een commissie berekend op basis van 1 artikelwaarde. Hoogte van de commissie is afhankelijk van de afgesproken overeenkomst.

Bestellen leverancier Reseller is na ontvangen van leveranciersinformatie niet verplicht tot afname van product bij de leverancier.

Verantwoording en aansprakelijkheid it-BidZ is nimmer verantwoordelijk voor de informatie in en/of over de uitkomst van de zoekopdracht die verstrekt zijn door Leveranciers. Daarnaast is it-BidZ ook nimmer verantwoordelijk voor de eventuele aankoop die geschiedt en/of het resultaat, gevolg en/of het vervolgcontact van de acties tussen Reseller en Leverancier. Evenmin worden door it-BidZ garanties verleend over eventuele aankopen via het platform.

Privacy/Wet van datalekken Hetgeen wat gekoppeld is, is een mail adres en een wachtwoord om in te loggen. Opgegeven betalingsinformatie voor facturatie wordt gescheiden bewaard van het profiel en is niet aanwezig in de online database van het profiel. Er vinden geen online transacties plaats via het platform van it-BidZ. Er is dus geen risico van privacy schending door it-BidZ en/of schending van de Wet van datalekken. Het enige wat is gekoppeld is het e-mail adres van de Reseller voor het eventueel vergeten van een wachtwoord. Behalve 1 e-mail adres is er verder geen risico van Privacy en/of Wet van datalekken. it-BidZ is nimmer verantwoordelijk voor privacy schending en/of schending van de Wet van datalekken.

LEVERANCIER

Overeenkomst De Leverancier gaat een overeenkomst aan met it-BidZ waarin er een actieve koppeling wordt gerealiseerd waar de producten, voorraad en prijzen in staan.

Communicatie De Leverancier geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming aan it-BidZ om zijn actuele voorraad met prijzen rechtstreeks naar de Reseller te communiceren via het platform van it-BidZ. Namen zijn niet openlijk zichtbaar, tenzij de reseller klikt op leveranciers informatie. De informatie van de reseller wordt dan ook gecommuniceerd met de leverancier.

Profiel Leverancier krijgt profiel waarin alle aangesloten resellers zichtbaar zijn. Binnen dit profiel kan leverancier aangeven welke reseller wel of niet de prijzen te zien krijgt. Ook is er een mogelijkheid tot profilering waarin leverancier kan kiezen welke reseller, welke prijs te zien krijgt.

Aanleveren bestanden Er zal een actieve koppeling worden gerealiseerd met de leverancier. Dit kan middels mail, ftp en webservices. Bestanden moeten in Excel en/of csv bestand worden aangeleverd. It-BidZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het bestand.

Commissie Wanneer een reseller leveranciersinformatie heeft ontvangen om te bestellen wordt er een commissie berekend over het totaalbedrag aan de leverancier conform afgesproken commissie percentage. Reseller heeft wel het recht om na ontvangen van de leveranciers informatie de producten niet te bestellen. Dit moet worden aangetoond door de leverancier waardoor de commissie niet betaald hoeft te worden.

Weergave zoekresultaat  Eerst criteria van het zoekresultaat is voorraad. Er wordt op basis van de beschikbare voorraad de beste prijs vertoond. Dit is ook maar 1 resultaat, waarbij de namen van leveranciers en/of andere prijsvergelijking niet aanwezig is.